T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzm.Dr.Şükrü ERENSOY & Enfeksiyon Poliklinik 1

Güncelleme Tarihi: 08/05/2018

sukruerensoy.jpg

ÖZGEÇMİŞ

 
Adı Soyadı: Şükrü ERENSOY
Doğum Yeri: Trabzon
Doğum Tarihi: 28 Şubat 1974
Medeni Durumu: Evli
Yabancı Dili: İngilizce
Adres: Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi.
Telefon: 0 505 586 09 52
E-mail: drerensoy@hotmail.com

Öğrenim Durumu:

İlkokulKurtuluş İlkokulu/Trabzon1979-1984
OrtaokulKanuni Ortaokulu/Trabzon1984-1987
LiseAffan Kitapçıoğlu Lisesi/Trabzon1987-1990
ÜniversiteKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi/Trabzon1990-1996 
Tıpta uzmanlıkKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji/ Trabzon2005-2011
 Ünvanı: Tıp doktoru (1996)

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı :

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Mikroorganizmaların Etken Olduğu Hastane Kaynaklı Enfeksiyonlarda Risk Faktörlerinin Araştırılması.
Danışman: Prof.Dr. İftihar KÖKSAL
 
Görevler:
 
Pratisyen Doktor Sivas Merkez Karşıyaka Sağlık Ocağı 1996-1997
Pratisyen DoktorTrabzon Akçaabat Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı 1997-2005
Araştırma GörevlisiKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005-2011
Uzman DoktorRize Devlet Hastanesi 2011-2014
Uzman DoktorTrabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi 2014-
 
 
 
 1-BİLİMSEL ÇALIŞMALAR:
 
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Koksal I, Yilmaz G, Aksoy F, Aydin H, Yavuz I, Iskender S, Akcay K, Erensoy S, Caylan R, Aydin K. The efficacy of ribavirin in the treatment of Crimean-Congo hemorrhagic fever in Eastern Black Sea region in Turkey. J Clin Virol. 2010; 47: 65-68.
A2. Kaya S, Yılmaz G, Erensoy S, Yağçı Çağlayık D, Uyar Y, Köksal I. Hantavirus infection: two case reports from a province in the Eastern Black Sea Region, Turkey. Mikrobiyol Bul. 2010; 44: 479-487.
 
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
B1. Koksal I, Yilmaz G, Aksoy F, Aydin H, Yavuz I, Iskender S, Akcay K, Erensoy S, Caylan R, Aydin K. The efficacy of ribavirin in the treatment of Crimean-Congo hemorrhagic fever. 48th Annual ICAAC / IDSA 46th Annual Meeting. 48th Annual ICAAC/IDSA 46th Annual Meeting Abstracts, V1859 pp., Washington, DC, USA, October 2008.
B2. Koksal I, Yilmaz G, Aksoy F, Erensoy S, Aydin H. Asymptomatic Crimean-Congo haemorrhagic fever infection in endemic regions. ESCMID Abstract, O413, Milan, Italy 2011.
 
C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
C1. Erensoy Ş, Yılmaz G, Sucu N, Aydın K, Köksal İ. Gebelikte Akut Hepatit A ve Akut Hepatit B Ko-enfeksiyonu. Viral Hepatit Dergisi. 2009; 14: 36-38.
C2. Kaya S, Yılmaz G, Erensoy Ş, Arslan M, Köksal İ. HIV/AIDS’li 36 Olgunun Retrospektif Analizi. Klimik Dergisi. 2011; 24: 11-16.
C3. Gençalioğlu AE, Erensoy Ş, Aksoy F, Yılmaz G, Köksal İ, Uzun Y, Bayramoğlu G. Perkütan Biliyer Drenaj Kateterizasyon Sonucu Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefaciens)’e Bağlı Gelişen Bakteremi Olgusu. Flora Dergisi. 2012; 17: 82-86.
 
D.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
D1. Erensoy Ş, Yılmaz G, Sucu N, Aydın K, Köksal İ. Gebelikte Akut Hepatit A ve Akut Hepatit B Koinfeksiyonu: Olgu Sunumu. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi. Kongre Kitabı, P-3, 2006.
D2. Sözen EE, Aydın K, Yılmaz G, İskender S, Erensoy Ş, Şenel AC, Köksal İ. Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane İnfeksiyonlarının İrdelenmesi. 3. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Simpozyumu. Yoğun Bakım Dergisi, 7, P-12, 2007.
D3. Erensoy Ş, Yılmaz G, Akçay K, Köksal İ. İzole Anti HBc Ig G Pozitifliği, Kronik Hepatit C Enfeksiyonu ve Muhtemel Otoimmün Hepatitli Olgu. IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi. Konuşma Özetleri ve Bildiriler Kitabı, P-  , 2008.
D4. Köksal İ, Yılmaz G, Aksoy F, Erensoy Ş, Aydın H. Kırım Kongo Kanamalı Hastalarıyla Aynı Ortamda Yaşayan Kişilerde Asemptomatik Enfeksiyon ve Bağışıklık Durumunun Araştırılması. 3. Türkiye EKMUD Kongresi. Kongre Kitabı, P-064, 2010.
D5. Köksal İ, Yılmaz G, Aksoy F, Erensoy Ş, Aydın H. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Tanısıyla Takip Edilen Hastalarda Uzun Vadeli Bağışıklık Durumunun Araştırılması. 3.Türkiye EKMUD Kongresi. Kongre Kitabı, P-069, 2010.
D6. Gençalioğlu AE, Erensoy Ş, Aksoy F, Yılmaz G, Köksal İ, Uzun Y, Bayramoğlu G. Perkütan Biliyer Drenaj Kateterizasyonu Sonucu Rhizobium radiobacter’e Bağlı Gelişen Bakteremi Olgusu. 3. Türkiye EKMUD Kongresi. Kongre Kitabı, P-099, 2010.

 2-KATILDIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM VE KURSLAR:
 
1. 2. DAS (Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon) Okulu. 9-13 Şubat 2009, Kartepe/Kocaeli.
2. Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı. 16-19 Nisan 2009, Sivas.
3. TÜBİTAK/EKMUD Proje Teklifi Hazırlama Kursu. 12 Mayıs 2010, Ankara.
4. Temel ve İleri Yaşam Desteği Eğitimi. 14 Temmuz 2010, Trabzon.
5. Hastane Enfeksiyonları Enfeksiyon Kontrol Hekimliği Sertifikasyon Programı. 27 Şubat- 2 Mart 2012, Ankara.
6. Kronik Hepatit Tanı ve Tedavi Kursu Programı. 2 Haziran 2012, Trabzon.
 
3-KATILDIĞI TOPLANTI, SEMPOZYUM VE KONGRELER:
 
1. Kronik Hepatit B’de Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu. 10 Aralık 2005, Trabzon.
2. IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi. 3-6 Nisan 2008, Antalya.
3. Erişkin Bağışıklama Toplantısı. 17 Mayıs 2008, Trabzon.
4. 9. Febril Nötropeni Simpozyumu. 25-28 Şubat 2010, Ankara.
5. Hastane Enfeksiyonu Etkeni Dirençli Bakteriler ve Enfeksiyon Kontrolü Toplantısı.
    13 Mart 2010, Trabzon.
6. 3. Türkiye EKMUD Kongresi. 12-16 Mayıs 2010, Ankara.
7. Karbapenemler, Antifungaller ve Kronik Hepatit Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
    Toplantısı. 5-6 Haziran 2010, Trabzon.
8. Cerrahi Alan Enfeksiyonları Sempozyumu. 23-25 Eylül 2011, Samsun.
9. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Simpozyumu 2012. 12-15 Ocak 2012, Trabzon.
10.  Boydan Boya Karadeniz, Enfeksiyon Zirvesi. 21-23 Eylül 2012, Trabzon.