T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzm.Dr.Şükrü ERENSOY & Enfeksiyon Poliklinik 1

Güncelleme Tarihi: 05/09/2019

sukruerensoy.jpg

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Dr. Şükrü ERENSOYdoctor.png

Branşı: Enfeksiyon Hastalıkları
Yabancı Diller: 
İngilizce
İletişim Adresi: 
sukru.erensoy@saglik.gov.tr
Klinik:Enfeksiyon Hastalıkları


open-magazine.png

Tıbbi Uzmanlık Alanları:

 • Ortopedik Protez Enfeksiyonları


mortarboard (3).png
Eğitim:

 • 2005-2011  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi -Enfeksiyon Hast. AD.
 • 1990-1996  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 


open-magazine.png

Çalışılan Kurumlar:

 • 1996/1997 Sivas Merkez Karşıyaka Sağlık Ocağı Pratisyen Doktor
 • 1997/2005 Trabzon Akçaabat Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı Pratisyen Doktor
 • 2005/2011 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları
 • 2011/2014 Rize Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları
 • 2014/……Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi 


notepad.fw.png

Yayınlar:

 • Erensoy Ş, Yılmaz G, Sucu N, Aydın K, Köksal İ. Gebelikte Akut Hepatit A ve Akut Hepatit B Koinfeksiyonu: Olgu Sunumu. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi. Kongre Kitabı, P-3, 2006.
 • Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane İnfeksiyonlarının İrdelenmesi. 3. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonlarıSimpozyumu. Yoğun Bakım Dergisi, 7, P-12, 2007.
 • Erensoy Ş, Yılmaz G, Akçay K, Köksal İ. İzole Anti HBcIg G Pozitifliği, Kronik Hepatit C Enfeksiyonu ve Muhtemel Otoimmün Hepatitli Olgu. IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi. Konuşma Özetleri ve Bildiriler Kitabı, P-, 2008.
 • Köksal İ, Yılmaz G, Aksoy F, Erensoy Ş, Aydın H. Kırım Kongo Kanamalı Hastalarıyla Aynı Ortamda Yaşayan Kişilerde Asemptomatik Enfeksiyon ve Bağışıklık Durumunun Araştırılması. 3. Türkiye EKMUD Kongresi. Kongre Kitabı, P-064, 2010.
 • Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Tanısıyla Takip Edilen Hastalarda Uzun Vadeli Bağışıklık Durumunun Araştırılması. 3.Türkiye EKMUD Kongresi. Kongre Kitabı, P-069, 2010.
 • Koksal I, Yilmaz G, Aksoy F, Aydin H, Yavuz I, Iskender S, Akcay K, Erensoy S, Caylan R, Aydin K. Theefficacy of ribavirin in thetreatment of Crimean-Congohemorrhagicfever in Eastern Black Searegion in Turkey. J ClinVirol. 2010 Jan;47(1):65-8. PubMed PMID: 19962342.
 • Koksal I, Yilmaz G, Aksoy F, Erensoy S, Aydin H. AsymptomaticCrimean-Congohaemorrhagicfeverinfection in endemicregions. ESCMID Abstract, O413, Milan, Italy 2011.
 • Koksal I, Yilmaz G, Aksoy F, Erensoy S, Aydin H. Theseroprevalance of Crimean-Congohaemorrhagicfever in peopleliving in thesameenvironmentwithCrimean-Congohaemorrhagicfeverpatients in an endemicregion in Turkey. EpidemiolInfect. 2014 Feb;142(2):239-45. PubMed PMID: 23688370.
 • Kaya S, Yılmaz G, Erensoy S, Yağçı Çağlayık D, Uyar Y, Köksal. Hantavirusinfection: twocasereportsfrom a province in theEastern Black SeaRegion, Turkey. Mikrobiyol Bul. 2010 Jul;44(3):479-87. PubMed PMID: 21063999.
 • Kaya S, Yılmaz G, Erensoy Ş, Arslan M, Köksal İ. HIV/AIDS’li 36 Olgunun Retrospektif Analizi. Klimik Dergisi. 2011; 24: 11-16.
 • Gençalioğlu AE, Erensoy Ş, Aksoy F, Yılmaz G, Köksal İ, Uzun Y, Bayramoğlu G. PerkütanBiliyer Drenaj Kateterizasyon Sonucu Rhizobiumradiobacter (Agrobacteriumtumefaciens)’e Bağlı Gelişen Bakteremi Olgusu. Flora Dergisi. 2012; 17: 82-86.
 • Seyit Ali Gümüştaş, Şükrü Erensoy, Fatma Gülgün Koçak, Önder Ofluoğlu. Malignite ile karışan vastuslateralis yerleşimli primerpiyomiyozit: Olgu Sunumu.25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Sunum Numarası GO-061. 2015.